Logo
Translators and translation resources
The translation workplace

Мария Милева

 
Bild Zitat
 
 

Cпециализиран превод
в следните области

  1. Лични документи от всякакво естество
  2. Икономика
  3. Политика
  4. Право
  5. Информационни технологии /ИТ
  6. Реклама

Квалификаця:

С указ на Президента на Върховния областен съд в Кьолн (3162-2969-7), оторизиран преводач от и на български, немски, испански и английски език

  • Български: матерен език, придружаващ устен преводач, оторизиран преводач Върховен областен съд, Кьолн
  • Испански: придружаващ устен преводач, оторизиран преводач /Върховен областен съд, Кьолн
  • Английски: оторизиран преводач /Върховен съд, Кьолн

Дипломиран преводач, Специализирано висше учебно заведение Кьолн
Експертиза: икономика, право, техника
Езици: Испански, Английски, Немски