Logo
Translators and translation resources
The translation workplace

Мария Милева

Bild Köln
 
 
 

Търговска информация

Отговорен за съдържанието, съгласно §6 от ТД

Дипломиран преводач Мария Милева – Касас

Оторизиран преводач за устни преводи и
заклет преводач
Върховен областен съд, Кьолн 3162-2969(7)

Siegesstraße 6
50679 Köln

тел: (+ 49) 221 - 16 86 80 42
GSM: (+ 49) 173 - 362 10 10
E-Mail: info@sprachendienst-mileva.de
Internet: www.sprachendienst-mileva.de

Отговорен за оформлението
и техническите приложения

Мануела Херден
Медия-дизайн за интернет и печатни медии

Ziegeleiweg 4
D-51149 Köln

тел: (+49) 2 21 - 930 44 88
E-Mail: info@manuelaherden.com
Internet: www.manuelaherden.com

Общи условия

Отговорност за съдържанието:

Ние се опитваме да поддържаме актуализирана информацията в този сайт. Въпреки внимателната му обработка, не можем да поемем отговорност за ненавременното му обновяване.

Като доставчик на услуги, ние сме длъжни, в съответствие с § 7, параграф 1 от Закона за телемедиите, да предоставяме в тези страници съдържание, което да отговаря на общите закони.

Според § § 8-10 от Закона за телемедиите, като доставчици на услуги, не сме длъжни да следим, предаваме или съхраняваме чужда информация. При сигнал за нарушения, ще премахнем незабавно подобно съдържание и поемаме отговорност за такова само от датата на влизането ни в дознание за такова нарушение.

Отговорност за връзките:

Нашият сайт съдържа връзки към външни уебсайтове, върху които ние нямаме контрол. За съдържанието на външните страници винаги е отговорен техния доставчик или оператор. Съдържанието и достоверността на информационните сайтове на трети страни или доставчици не могат да бъдат гарантирани.

Нашите връзки към външни сайтове бяха проверени по време на изграждането им и е беше установено, че нямат спорно съдържание. При сигнал за нарушения, ще премахнем незабавно тези връзки.

 

Авторско право:

Съдържанието и графичната работа по тази страница са обект на авторското право в Германия. Възпроизвеждането, изменянето, разпространението или използването им по какъвто и да било начин извън контекста на авторското право, изисква писменото съгласие на автора.

Защита на данните:

Ние сме наясно с факта, че при предаването на данни по интернет (напр. комуникация чрез електронна поща) може да има пропуски в сигурността. Пълна защита на личните данни срещу достъп на трети страни не е възможна. Поверителността от наша страна, във връзка с правилата за защита на данните, се гарантира като обект, произтичащ от това ограничение.

По-специално, всяка комуникация на лични данни чрез интернет трябва да бъде осъществена само ако не засяга правата на трети лица. Освен ако съответните страни са наясно с тези рискове на сигурността и въпреки това са дали своето съгласие. В такъв случай, отговорността за последиците от уязвимост в сигурността, при повреда или при пропуски в изпълнението се снема от оператора. 

Използването на трета страна на всякаква информация за контакт в този сайт с цел изпращане на нежелана реклама ще се подлежи на обжалване. Операторите на сайта си запазват правото да предприемат правни действия, в случай на нежелана реклама като спам имейли.

Източник за Търговската информация.
Адвокати „S&K” www.streifler.de