Logo
Translators and translation resources
The translation workplace

Мария Милева

Bild Offenes Fenster
 
 
 

Устен превод

Възприемам се като посредник между различните култури; изграждам мостове между различни нации. Заедно с Вас ще минем отвъд границата на езика. Вашата цел става моя; Вашият успех е и мой успех.

Експертна дейност в областта на:

 • Симултанен превод
  напр. при семинари, конгреси, конференции
 • Консекутивен превод
  напр. при преговори/кръгли маси, семинари
 • Синхронен превод
  напр. при съдебни процеси, изслушвания, разпити, разговори между довереници и адвокати, в наказателни и граждански правни дела
 • Устен превод при придружаване
  напр. при посещение при нотариус, в държавните институции, лекар, – в болница или в дома, на делегации и частни лица
 • Телефонен превод

Езикови комбинации от и на:

Български – Испански – Английски – Немски език

Матерен език: Български