Logo
Translators and translation resources
The translation workplace

Мария Милева

 
 
 

Лична мотивация

"Обмисляй внимателно пътеката под нозете си и всичките ти пътища ще бъдат добре уредени." "Притчи" 4-26

  • Чуждите езици са моята страст! Работя с висока лична мотивация и целеустременост
  • Изграждам достоверност, доверие и удобство
  • Възложените ми задачи изпълнявам добросъвестно и обективно
  • Конвертирам езиците бързо и компетентно
  • В професията си постоянно се развивам; надграждащото ми езиково обучение е от най-висок приоритет
  • Християнските ценности и библейските принципи обуславят работата ми във всяко едно отношение
  • Действията говорят повече от думите – убедете се сами!