Logo
Translators and translation resources
The translation workplace

Мария Милева

Bild Köln
 
 
 

Цени

Устни преводи

Всеки  устен превод е индивидуален и зависи от вида и продължителността му. С удоволствие Ви предлагам безплатна и необвързваща оферта.

Писмени преводи

Калкулацията на цената зависи от сложността на текста, необходимите разходите за проучване при тясно специализирани текстове, както и от разходите за куриер. База за изчисляване на цената е чрез индекс, определящ нормата /55 машинописни удара, вкл. пространството между отделните думи/ в преведения текст /§11 и 12 от Закона за възнагражденията и обезщетенията на преводача.