Logo
Translators and translation resources
The translation workplace

Мария Милева

Bild Offenes Fenster
 
Zitat
 
 

Писмен превод

Писменият превод е като изобразителното изкуство. Основната идея е, преди композицията да се изгради изцяло, тя да бъде скицирана. В последствие, контурите се очертават все по-ясно, а цветовете стават по-плътни. На края, се изработват детайлите и произведението е завършено. Художникът оставя четката, за да се порадва на творбата си.

Cпециализиран превод в следните области:

  1. легализиран писмен превод на документи
  2. икономика
  3. политика
  4. право
  5. информационни технологии /ИТ/
  6. реклама
  7. заверени официални преводи на лични документи aкт за раждане, дипломи, свидетелство за граждански брак, удостоверение за развод, смъртен акт, свидетелство за съдимост, договори, редакция и др.
  8. легализиране на документи

Предлагам услугата „Писмен превод” в съответствие с издадените сертификати за качество: DIN EN 15038 и ISO 9:1995 / DIN 1460-2: 2011-10.

StempelЕзикови комбинации от и на:

Български – Испански – Английски – Немски език

Матерен език: Български